Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse

Logeerzorg Zuid-Holland Noord

een adempauze voor mantelzorgers

Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse

Als mantelzorger zorgt u voor uw naaste. Dit kan intensief zijn en veel van u vragen. Misschien wordt deze zorg wel eens te zwaar of te veel voor u. Of kunt u de zorg tijdelijk niet geven vanwege vakantie of omdat u zelf medische zorg nodig heeft. Mogelijk komt uw naaste dan in aanmerking voor logeerzorg.

Potje schaken | LogeerzorgZHN
potje bridge | LogeerzorgZHN
Oudere stel eet cake - LogeerzorgZHN

Wat is logeerzorg?

Logeerzorg is een tijdelijk verblijf voor thuiswonende ouderen die niet zonder verzorging of begeleiding van een naaste kunnen leven. Door logeerzorg kunt u als mantelzorger even op adem komen.

Een pauze nemen van de zorg voor uw naaste kan soms nodig en helpend zijn. Zo is er een betere balans en kunt u het mantelzorgen langer volhouden. Ook voorkomt het dat u overbelast raakt. 

Inwoners van de regio Zuid-Holland Noord (ZHN) kunnen op deze website logeerzorg aanvragen. U vindt hier ook meer informatie over logeerzorg in de regio.

Voor wie?

De logeerzorg die wij bieden, is bedoeld voor thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord die niet zonder verzorging of begeleiding kunnen leven, met specifieke aandacht voor mensen met dementie.
Logeerzorg Zuid-Holland Noord | smiling-elderly-woman-and-man-enjoying-breakfast-kleiner

Kosten

De komende tijd bieden we logeerzorg aan in de vorm van een pilot, om de wensen in de regio goed in kaart te brengen. Tijdens de pilot zijn er voor mensen die gebruik maken van de logeerzorg in Zuid-Holland Noord geen kosten aan hun verblijf verbonden.
Moeder en dochter praten samen - LogeerzorgZHN
Rode Cirkel - LogeerzorgZHN
Logeerzorg Zuid-Holland Noord | Visuals Homepage - nurse-caressing-and-embracing-an-old-woman

Voor zorgprofessionals

Het initiatief voor deze pilot ligt bij de regionale projectgroep Respijtzorg die bestaat uit vertegenwoordigers van de dertien gemeenten in de regio ZHN, de zorgaanbieders in de regio ZHN verenigd in Avant, het zorgkantoor en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De Commissie Maatschappij van Holland Rijnland is in november 2023 akkoord gegaan met deze pilot. De projectleiding is in handen van Transmuralis.