Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse

Kosten

Kosten

De komende tijd bieden we logeerzorg aan in de vorm van een pilot, om de wensen in de regio goed in kaart te brengen. Tijdens de pilot zijn er voor mensen die gebruik maken van de logeerzorg in Zuid-Holland Noord geen kosten aan hun verblijf verbonden.
Dansende ouderen - LogeerzorgZHN
Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse

Disclaimer | Privacybeleid