Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse

Voor zorgprofessionals

Logeerzorg Zuid-Holland Noord | smiling-elderly-woman-and-man-enjoying-breakfast-Groot
Logeerzorg Zuid-Holland Noord | Visuals Homepage - nurse-caressing-and-embracing-an-old-woman
Moeder en dochter praten samen - LogeerzorgZHN
Het initiatief voor deze pilot ligt bij de regionale projectgroep Respijtzorg die bestaat uit vertegenwoordigers van de dertien gemeenten in de regio ZHN, de zorgaanbieders in de regio ZHN verenigd in Avant, het zorgkantoor en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De Commissie Maatschappij van Holland Rijnland is in november 2023 akkoord gegaan met deze pilot. De projectleiding is in handen van Transmuralis.

De pilot start met vier plekken op de pilotlocatie Noorderbrink in Alphen aan den Rijn, onderdeel van zorgaanbieder ActiVite. Deze locatie biedt de ideale kans om praktijkervaring op te doen, een realistisch beeld te vormen van de vraag, te leren van de eerste ervaringen en op basis daarvan het concept door te ontwikkelen. Het is de bedoeling om tijdens de pilot op basis van opgedane inzichten ook plekken op andere locaties in de regio beschikbaar te stellen. De pilot duurt in totaal twee jaar.

Zorgprofessionals blijven betrokken

De reeds betrokken professionals zoals de huisarts, de casemanager of de wijkverpleegkundige blijven tijdens de logeertijd op de hoogte van de zorg die hun cliënt krijgt. Zij zijn voor de zorgprofessionals van de logeerzorglocatie het aanspreekpunt. Mochten er geen betrokken professionals zijn, dan geeft de mantelzorger een contactpersoon door. Zo kunnen mantelzorgers de zorg voor hun naaste met een gerust hart overdragen aan de locatie waar de logeerzorg gegeven wordt. 

Aanvragen flyers en posters

Er zijn flyers en posters beschikbaar die zich richten tot de mantelzorger en zorgvrager met daarop informatie over logeerzorg in de regio Zuid-Holland Noord. Deze materialen kunnen zorgprofessionals aanvragen en uitdelen aan geïnteresseerden en (laten) ophangen op plekken waar veel mantelzorgers en zorgvragers komen.

De flyers en posters kunnen via onderstaande formulier aangevraagd worden:
Flyers em Poster LogeerzorgZHNpsd kopie

Aanvraagformulier flyers en posters:

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
Transmuralis verwerkt die persoonsgegevens die u ons verstrekt bij het stellen van uw vraag, om uw vragen te beantwoorden en u te kunnen bereiken. Wij delen uw gegevens slechts ter beantwoording van uw vragen.

Toon extra informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Bedankt

Uw formulier is succesvol verzonden.

Wij nemen z.s.m. contact met u op.
Logeerzorg Zuid-Holland Noord - Logo -FullColor - Inverse